با کنترل نیروهای عراقی بر مرکز دولتی و بیمارستان عمومی فلوجه در مرکز این شهر، فرماندهی عملیات فلوجه از نزدیک بودن انتهای عملیات خبر میدن.

استراتژی ارتش عراق در جنگ شهری به این صورته که پس از شکستن کمر دواعش در شهر، عملیات تموم شده اعلام میشه تا پاکسازی بقیه شهر آرامتر و بدون استرس رسانه ها انجام بشه..