البته ازین کارا زیاد میکنن که برای بت سازی، عکس های خوشکل ازشون پخش میکنن.

فقط حواستون به القاب باشه !!