باور کنید اینا هنوز جاهلیت زمان پیامبر رو ول نکردن.

دقت کنید حکام کشورهای عربی تشکیل دهنده ائتلاف عربی، پسرهای خودشون رو به یمن می فرستن تا اینطوری نشون بدن که به ائتلاف خیانت نمی کنن.

اینطوری به بقیه این رو ثابت میکنن که اگر عواقبی خواست دامنگیر متجاوزها بشه، ما هم در اون سهیم هستیم.

پسر هم ماشالله!! کم ندارن که اگر یکی دو تاشون کشته بشه، فرقی تو آمار توله هاشون به وجود بیاد..