درگیریهای شرق رمادی از حدود یک هفته پیش و با محوریت پاکسازی روستای راهبردی سجاریه از دواعش در حال پیشرفته.

به طور متوسط هر روزه عکس های پیشروی ها و کشته های داعش منتشر میشه.تلاش ارتش برای رسوندن مواضع خود به پشت رودخانه برای استفاده از اون به عنوان خط پدافندیه که احتمالا بعد از این فاز، نوبت به پیشروی ها از سمت پل ژاپنی و در نهایت پاکسازی کلی دواعش در محدوده روستاهای رمادی، فلوجه و حبانیه خواهد شد.

فعلا عدم حضور نیروهای مردمی به عنوان یکی از مراجع مخابره اخبار و البته سکوت دواعش منجر شده که تنها مرج خبری ما در منطقه معدود خبرنگاران حاضر در منطقه و ارتش باشه که طبیعتا این دو مرجع نیز اخبار رو به صورت دقیق و جزئی منتشر نمیکنن.

فعلا ادعا میشه که ارتش بر 90 درصد سجاریه مسلط شده که طبیعتا تا زمانی که ویدیو یا عکسی منتشر نشه، نمیشه تایید کرد.

به علت سیال و دینامیک بودن حضور داعش در این منطقه و البته کند بودن ارتش در واکنش به تحرکات سریع، دقیقا نمیشه گفت در خطوط تماس ها که در روستاهایی مثل حامضیه؛ البوبالی،حصیبه و ... هست، به چه صورته و داعش توان نفوذ موقت و درگیری کوتاه با ارتش در این روستاها رو داره.