ارتش عراق عملیات پاکسازی روستاهای بین هیت و البغدادی در استان الانبار رو از امروز صبح شروع کرد.

دو روستای مهم این منطقه هدف اولیه بودن که الرخیخه پاکسازی شده و الدولاب در آستانه پاکسازیه.