نمایندگان طرفین در کویت برای یک هفته دیگر به مذاکرات ادامه می دهند. ولدالشیخ پیشنهادی جدید به طرفین داده و نمایندگان هادی بلافاصله آن را پذیرفته اند اما نمایندگان انصارالله و صالح (الوفد الوطنی) ضمن ابراز تعجب از ادامه جانبداری سازمان ملل گفته اند از هرگونه راه حل جامع و شامل استقبال خواهند کرد و راه حل های ناقص را نمی پذیرند و نمایندگان ریاض را مسئول شکست مذاکرات می دانند.

نپذیرفتن این پیشنهاد، صالح و انصارالله را در برابر شوای امنیت و جامعه جهانی قرار می‌دهد و بهانه ای برای حمله به صنعاء خواهد شد تا بعدا مسئولیت و پیامدهای حمله به صنعاء را به گردن صالح و انصارالله بیاندازند.

مهمترین بندهای این پیشنهاد عبارتست از :

عقب نشینی از صنعاء، تعز و الحدیده ظرف 45 روز

پایان محاصره برخی مناطق و بازگشایی راه های امداد رسانی

تشکیل کمیته نظامی جهت نظارت بر تحویل سلاح سنگین و عقب نشینی

انحلال شورای سیاسی انصارالله ـ المؤتمر که اخیرا تشکیل شده

انحلال کمیته های مردمی و شورای عالی انقلاب (اللجنة الثوریة العلیاء)

لغو تمامی مصوبات و عزل و نصب های شورای عالی انقلاب

التزام به مراجع سه گانه (طرح شورای همکاری، نتایج گفتگوهای ملی و قطعنامه 2216)

توافق سیاسی پس از اتمام عقب نشینی و تحویل سلاح

از طرف دیگر، با امضای توافق جدید میان صالح و انصارالله، وضعیت میدانی آنها بهتر خواهد شد زیرا صالح نیروهایش را برای اعزام به جبهه ها بسیج خواهد کرد هم برای اثبات حسن نیت و خودنمایی و هم برای اینکه امور را بتدریج از دست انصارالله بگیرد و ابتکار عمل را در دست خود داشته باشد.

در سطح میدانی، درگیری های شدید در تمامی جبهه ها حتی مرزهای عربستان جریان دارد. نیروهای تازه نفس الحرس الجمهوری وابسته به صالح بسوی مرزهای لحج (کرش)، شبوة (عسیلان) و أبین (مکیراس) اعزام شده و حملات شدیدی را علیه نیروهای هادی انجام داده اند. نیروهای انصارالله و صالح حملات خود را به مرزهای سعودی از سر گرفته اند. همچنین مناطقی از أرحب در شمال صنعاء برای اولین بار زیر آتش توپخانه هادی قرار گرفته است.

علی عبدالله صالح در جلسه حزب المؤتمر گفته:

«توافق اخیر یک دستاورد تاریخی بوده است» و خطاب به ایران گفت: «از ما حمایت سیاسی و اقتصادی نکردید فقط معنوی و رسانه ای بوده... به کمک هیچکس نیاز نداریم... ما را به حال خود واگذارید خودمان امورمان را سروسامان می دهیم» و درباره عربستان گفت: «دست دوستی خود را بسوی برادر بزرگ عربستان دراز می کنیم و خواستار مذاکره مستقیم با سعودی ها هستیم».

پیربداغی