محله الوحدة در نیمه راست شهر موصل توسط نیروهاى عراقى آزاد شد و همچنین جاده موصل - کرکوک توسط پلیس فدرال عراق کنترل کرد.