💢ارتش عراق در محور شمالى شهر موصل بعد از چند روز درگیرى شدید، امروز موفق شد الرشیدیة، آخرین محله تحت کنترل داعش را آزاد کند و به این ترتیب نیمه شرقى شهر موصل به طور کامل آزاد شد.

💢امروز حیدر العبادى نخست وزیر و فرمانده کل نیروهاى مسلح عراق به طور رسمى آزادى نیمه شرقى شهر موصل را بعد از ١٠٠ روز از شروع عملیات آزادسازى استان نینوا اعلام کرد.

💢در ادامه این عملیات همچنین در شمال شهر موصل امروز روستاهاى بعویزة، بیسان، شریخان العلیا، شریخان السفلى و جدیدة هم توسط ارتش عراق کنترل شد.

نقشه با کیفیت : http://www.mediafire.com/convkey/2318/1h027wx8y9pc1yhzg.jpg