💢در روز دوم این مرحله نیروهاى عراقى در نیمه راست شهر موصل در محور هاى شمالى، شرقى و جنوب شرقى این شهر دست به حمله زدند.

💢از شب گذشته تا صبح امروز(جمعه) به گفته منابع میدانى، ١٥٠ خانواده از محله هاى القدس و کرامه به دلیل درگیرى هاى شدید در این منطقه خارج شدند و به طرف محله گوگجلى حرکت کردند.

💢در این محور ارتش و نیروهاى ضد ترور بعد از درگیرى هاى شدیدى که در محله القدس داشتند توانستند این محله رو به طور کامل کنترل کنند و دو خودروى انتحارى داعش رو در محله انتصار منهدم کنند.

💢درگیرى ها بعد از کنترل کردن محله القدس به طرف محله کرامه ادامه دارد.
به گفته منابع میدانى بیشتر مردمى که محله القدس رو ترک کرده بودند بعد از کنترل کردن این محله توسط نیروهاى عراقى به این محله برگشتند.

💢در محور شمالى شهر موصل ارتش عراق بعد از درگیرى هایى که در منطقه ساده و طویله با مسلحین داعش داشت این دو منطقه رو توانست کنترل کند.

💢در محور جنوب شرقى شهر موصل هم درگیرى ها در محله هاى جدید الفتى، سلام و اطراف ادامه دارد.