یکى از منابع امنیتى عراق دیروز اعلام کرد، نیروهاى بیشترى به جنوب شرقى شهر موصل با تجهیزات کامل اعزام شده است.
این منبع یکى از دلایل اعزام این نیروها رو جلوگیرى از برخى حملات داعش که از موضعیت آب و هوایى استفاده میکند اعلام کرد.

چندى پیش یکى از فرماندهانى که در عملیات شرقى شهر موصل مشارکت دارد ادعا کرد، یکى از دلایلى که پیشروى ها در منطقه شهرى شرق موصل نسبتا کند است کمبود نیرو است.
این فرمانده افزود سختى کار این نیروها در این است که باید هم کار تصرف و هم پاکسازى مناطق رو انجام بدهد که این کار، پیشروى ها رو کند میکند و اگر نیروهایى باشد که پاکسازى رو بر عهده بگیرید، پیشروى ها آسان تر خواهد شد.
--------------------
طبق اعلام منابع عراقى تعداد آواره های عملیات آزادسازى استان نینوى که در کمپ ها مستقر شده اند به مرز ١٠٧ هزار نفر رسید.
--------------------
وزارت دفاع آمریکا دیروز اعلام کرد نیروهاى عراقى تا کنون توانستند٢٠٪‏ از شهر موصل رو به کنترل خودشون در بیاورند .