امروز نیروهاى عراقى روز خوبى رو با پیشروى هایى که در نیمه راست شهر موصل داشتند سپرى کردند.

در ادامه پیشروى هاى نیروهاى ضد ترور و ارتش عراق در نیمه راست شهر موصل، امروز این نیروها توانستند با بمباران مواضع داعش توسط هواپیماهاى ائتلاف محله هاى میثاق و الکرامه_الصناعه رو به کنترل خودشون در بیارن و پرچم عراق رو در بالاى ساختمانهاى جنوبى محله تأمیم به اهتزاز در بیارند.

در ادامه این پیشروى ها در همین محور محله انتصار به طور کامل پاکسازى شد.

در محور جنوبى شهر موصل بعد از پیشروى هایى که نیروهاى عراقى در محله هاى "سومر" و "دومیز" داشتند، بنا به ادعاى فرماندهان این نیروها، فرودگاه موصل و پادگان الغزلانی در جنوب موصل در تیرس این نیروهاى قرار گرفت و فاصله این نیروها با این منطقه به ٣ کیلومتر کاهش یافت.

خبرهایى مبنى بر تسلط نیروهاى عراقى بر محله هاى "سومر" و "الوحدة" مخابره میشه که از طرف ما قابل تایید نیست.