بعد از گذشت ٧ هفته از عملیات آزادسازى استان نینوى، تعداد آواره هاى این عملیات از ٩٠ هزار نفر گذشت.

داعش در بخش هاى مختلف درگیرى با نیروهاى عراقى بخصوص داخل شهر موصل، از مردم به عنوان سپر دفاعى استفاده میکند و مردمى که با این مسلحین همکارى نکند کشته خواهد شد.

طبق گزارشات رسیده ارتش عراق بیمارستان "سلام" در محله "سلام" رو به کنترل خودشون در آوردن.

در پیشروى هاى اخیر در محور شرق و شمال شرقى شهر موصل، نیروهاى ضد ترور و ارتش عراق وارد محله هاى "برید"، "اعلام" و "زهور" شدند و بعد از کنترل کردن بخش هایى از این محله ها، همچنان در حال درگیرى با داعش هستند.

وزارت دفاع عراق براى اطلاع رسانى مردم از آخرین اخبار عملیات نینوى، ملیون ها اطلاعیه در آسمان شهر موصل، حویجه در جنوب کرکوک و شهر قائم در غرب استان انبار به پایین انداختند تا مردم از پیشروى هاى نیروهاى عراق اطلاع پیدا کنند.