قسمت اصلی نیمه شرقی موصل پاکسازی شده است.
البته دو محله العربی و رشیدیه که در شمال نیمه شرقی موصل قرار دارند هنوز پاکسازی نشده اند اما این مناطق معمولا جزء نیمه شرقی ذکر نمیشن.
نقشه با کیفیت: http://www.mediafire.com/convkey/1500/b80un7mk9iz3ijczg.jpg