در ادامه پیشروى هاى حشد شعبى در روز دوم از عملیاتى که با شعار #شهداى_سنجار در غرب القیروان آغاز شد، جمعه این نیروها با کمک نیروهاى هوایى عراق توانستند اهداف ذیل را محقق کنند.

-قطع خط امداد داعش بین عدنانیة و مرکز البعاج
- آزادسازى پایگاه نظامى سنجار در شمال البعاج
- آزادسازى روستاى رمبوس در شمال شرق البعاج
- کنترل جاده رابط بین سنجار - العدنانیة - البعاج به مسافت ٣٣ کیلومتر
همچنین در این عملیات ٢١ دواعش به هلاکت رسیده  و ٨ خودرو انتحارى به کمک هوایى هاى عراقى منهدم شد.
نقشه با کیفیت: http://www.mediafire.com/convkey/2898/55lx2p8otueautfzg.jpg
نقشه آنلاین:
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1M-_ymjR9xwOK7KMikOcUFSAE1ac&ll=36.178%2C41.935&z=1