هدف عملیات لبیک یا حسین که گروههای مقاومت اسلامی عراق در استان صلاح الدین عراق شروع کردن ، پاکسازی کامل مناطق جنوب غربی سامرا و قطع یکی از راههای امداد دواعش به رمادی هست.

خبرها از پیشروی و تصرف مناطق وسیعی از این ناحیه عراق حکایت داره.