عملیات پر سر و صدای جیش الاسلام، به نام "الله غالب"، بعد از سه روز به بن بست خورده.

در حالیکه سخنگوی رسمی جیش الاسلام و بعد از اون خبرنگاران الجزیره و اورینت نیوز خبر از تصرف ٢٥ نقطه ی استراتژیک به دست جیش الاسلام دادند، امروز منابع جیش الاسلام برخی از خبرها از جمله تصرف دسته ٤١ (که انبار مهمات بزرگی هم هست) و ورود به ضاحیةالاسد رو رد کردن.

تصرف زندان عدرا هم دیروز رد شده بود.

تصرف زندان عدرا، اردوگاه وافدین،ضاحیة الاسد،تسلط بر ورودی برزه و نهایتا اجبار نیروهای ارتش و حزب الله به عقب نشینی از زبدانی که جزو اهداف اصلی اعلام شده توسط جیش الاسلام بود محقق نشد..

پیشرویهای جیش الاسلام در طی این چند روز عبارت بوده از :

تصرف بخشی از تل کردی ، بستن سه کیلومتر از بزرگراه دمشق حمص ، گشودن مسیر از بزرگراه به سمت بلندیهای شمالی مشرف به ضاحیة الاسد و نفوذ به منطقه الکسارات .. جایی که مسلحین النصره هم به اونها پیوستند تا از شمال ضاحیه الاسد بتونن بر شهرک اشراف پیدا کنن.

(بمباران الکسارات توسط ارتش در تصاویر)

ارتش به سمت بلندیها پاتک زده،امروز تل ابوزید و بخشی از بلندیهای مقالع رو از النصره پس گرفت و در حال حاضر دست بالا رو در این منطقه داره

(برافراشتن پرچم سوریه بر فراز تل ابوزید به جای پرچم النصره در تصاویر)

در محور بوستان های برزه هم تیپ اول ارتش آزاد و باغداران و اهالی بوستان های برزه اجازه ی نفوذ مسلحین جیش الاسلام و فیلق الرحمان به بوستان ها و دور زدن ایست بازرسیهای ارتش را ندادند..کاری که با انتقاد شدید بقیه گروههای مسلح مواجه شد.

هر چند تیپ اول ارتش آزاد در بیانیه ای با بیانیه ای با دلجویی از مسلحین اعلام کرد نیروهای تیپ اول اساسا در بوستانهای برزه حضور نداشتن که مانع عناصر جیش الاسلام بشن!..امروز هم ارتش مسیر برزه رو پس از سه روز مجددا باز کرد..

اگر ارتش موفق بشه بلندیهای شمالی ضاحیة الاسد رو پاکسازی کنه ،سه کیلومتر بزرگراه دمشق-حمص رو مجددا راه اندازی کنه و مسلحین رو از بزرگراه به تل کردی عقب برونن،عملا عملیات جیش الاسلام شکست خورده هست..

نگه داشتن هر چه طولانی تر بلندیهای شمال ضاحیه الاسد و بسته نگهداشتن اتوبان دمشق-حمص از نظر تبلیغاتی برای جیش الاسلام اهمیت زیادی داره..

در درگیریهای دیروز دستکم ٤٥ نفر از مسلحین شامل عدنان الوزیر فرمانده گروههای خط شکن جیش الاسلام به هلاکت رسیدند.