مقاومت جنوبی یمن (یکی از گروه های اصلی درگیر با انصارالله) عملیاتی رو از صبح برای تسلط بر اطراف فرودگاه عدن آغاز کرده..

ماشینهایی که در تصویر میبینید هم هدیه عربستانه که دقیقا مشخص نیست چطور به دست مقاومت جنوبی رسیده..فرودگاه مهمترین نقطه عدن هست و مخالفان همیشه در تلاش بودن و هستن که اون رو در اختیار داشته باشن تا بتونن کریدور هوایی پشتیبانی عربستان در عدن رو برقرار کنن..

فعلا خبری از نتیجه عملیات منتشر نشده.