طی خبرهای رسیده، حداقل 2 عضو داعش در محدوده ساحل دو هتل مجاور هم به سمت توریست ها آتش گشوده و حداقل 27 توریست رو کشته اند.

پس از حضور نیروها امنیتی در محل، یکی از تروریست ها کشته شده و دیگری دستگیر شده است.

دواعش از کلاشینکف استفاده کرده اند و گویا قصد گروگانگیری هم نداشتن.

** تمامی اخبار به غیر از محل حادثه از منابع غیر رسمی بدست اومده اند و ممکنه تغییراتی داشته باشن.