همونطور که اطلاع دارید و در پست قبلی اشاره شده، عملیات امام هادی(ع) از دیروز ساعت 6 صبح با هدف پاکسازی نیمه غربی آغاز شد.

سه محور اصلی این عملیات؛

محور جنوبی با هدف پاکسازی غرب سامرا؛

محور میانی با هدف پاکسازی روستاهای غرب تکریت 

محور شمالی با هدف پاکسازی روستاهای غرب بیجی می باشند.

وسعت و میزان پیشروی در عمق طبیعتا هنوز مشخص نشده، اما پیشبینی میشه که اهداف محورهای جنوبی و میانی پیشروی تا پشت دریاچه ثرثار و جاده بیجی-حدیثه باشه که به این صورت امنیت سامرا و تکریت تا حدود زیادی افزایش خواهد یافت.

از لحاظ وسعت این عملیات بزرگترین عملیاتی خواهد بود که در عراق صورت گرفته است.

هرچند تامین امنیت شهر سامرا با توجه به حملات هفتگی داعش به این شهر باید از اولویتها می بود ( با عملیاتی بسیار کوچکتر از عملیات امام هادی (ع) قابل تحقق بود) اما عدم عملیات در منطقه هایی همچون کرکوک، کرمه، پل ژاپنی نشون دهنده اینه که دست حشد الشعبی در عملیات بسته است و به فرماندهان آن اجازه عملیات در استانی غیر از صلاح الدین داده نمیشه.