ارتش عراق چند روزی هست که خبر از آغاز عملیات به سمت رطبه، تنها شهر نیمه غربی استان الانبار میدند.

با توجه به بیابانی بودن منطقه و وجود تنها یک جاده حدودا 130 کیلومتری بین منطقه 150 کیلومتر (که دست ارتش عراقه) و رطبه، اگر عملیات هم به صورت جدی شروع شده باشه، باید منتظر چند روز تا چند هفته زمان برای پاکسازی راه و ساخت مناطق اتکایی بین راهی باشیم.