پیشرویهای آهسته و پیوسته ارتش سوریه از ارتفاعات شمال غربی تدمر به سمت خط اول دفاعی داعش در محورهای قلعه تدمر و مثلث تدمر و آزاد سازی تل العرین و تل المطر..

ارتش سوریه تدریجا در حال تزریق نیروهای بیشتر به جبهه تدمر هست و فعالیت بالگردها و جنگنده ها هم بیشتر شده.

با توجه به تشابه وضعیت کنونی تدمر با الرمادی در زمان شروع عملیات آزادسازی، احتمالا مشابه الرمادی در روزهای آینده موج مهاجرت انسانی از شهر تدمر رو شاهد خواهیم بود.

تنظیم نقشه از برادرمون حمزه سلیمان.

لینک نقشه با کیفیت: http://a.top4top.net/p_77jszz1.jpg