حدود نیمی از نیمه شرقی موصل پاکسازی شده است.

استراتژی دفاعی داعش بر دو رکن بنا شده، یکی استفاده گسترده از نیروهای انتحاری و البته استفاده از سپرهای انسانی.

فعلا داعش برای دفاع امید به استراتژی های نظامی داره، با پیشروی بیشتر نیروهای عراقی در شهر شاهد خواهیم بود تک تک نیروهای داعش در نقش یک سلاح انتحاری عمل خواهند کرد.

هنوز به حشد اجازه ورود به مناطق نزدیک به شهر موصل داده نشده و حشد نیز مثل عملیات های قبلی اصراری به ورود بدون اجازه نداره، البته مشخصه که اگر از حشد درخواست بشه، رد نخواهد شد.

شمار آوارگان شهر موصل هنوز از مرز صد هزار نفر عبور نکرده، که تا حدود یک میلیون آواره پیشبینی شده، فاصله زیادی داره.

ترس از کشته شدن در حال خروج از شهر، زمستان سرد حاکم بر منطقه، نبود کمپ مناسب و بسیاری عوامل دیگه باعث میشه که قسمت زیادی از مردم ترجیح بدن که تا رسیدن نیروهای ارتش در منازل بمونن و البته بعد از دور شدن درگیری از محلاتشون، به خانه خود برگردن (که البته ارتش اجازه چنین کاری نمیده).

چیزی که باعث تقویت این رفتار شده، استراتژی ارتش در پاکسازی مناطق نه توسط بمباران های سنگین بلکه با پیشروی های کوچه به کوچه است.

العبادی حدود 50 روز پیش و در اوائل شروع علمیات موصل حرف از پاکسازی شهر موصل تا آخر سال میلادی جاری زد که مشخصا قابل تحقیق نیست.

همون بازه 4 تا 6 ماه که حدود 2 ماه آن سپری شده، برای اتمام عملیات منطقی تر هست مخصوصا اینکه با عدم پیشروی ها در منطقه عمومی غرب شهر موصل، دواعش از غرب شهر تحت فشار نیستند..

نقشه: http://www.mediafire.com/convkey/8ff1/dyt1t7agbn5awnmzg.jpg