سید عبدالله الغریفی، شیخ محمد صنقور و شیخ محمد صالح الربیعی سه تن از علمای ارشد بحرین با وجود محاصره منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم، روز گذشته در بیت رهبر شیعیان این کشور حضور یافته و با وی دیدار کردند تا اولین کسانی باشند که محاصره منزل این عالم بحرینی را از زمان یورش نظامیان آل خلیفه در سه شنبه هفته گذشته بشکنند.