حزب الله علت شهادت مصطفی بدرالدین را بمباران توسط توپخانه تکفیری ها که در آن مناطق حضور داشتند ؛ اعلام کرد .