خب ! ارتش سوریه موفق شد تل القبع (UN) رو پس از اینکه چندین ساعت به تصرف تروریستها درآمده بود ؛ دوباره پس بگیره ..
ارتش سوریه تپه رو بشدت زیر آتش گرفت و با هجوم سنگین موفق به عقب راندن تروریستها شد .
شدت هجوم ارتش به قدری بود که مسلحین تروریست در هنگام عقب نشینی اجساد تعداد زیادی از کشته هاشون رو پشت سر جا گذاشتند و موفق به عقب کشیدن جنازه ها نشدند .
گفته میشه تعدادی هم اسیر شدند ، البته تصویری از اسرای تررویست موجود نیست و تصاویر جنازه های سوخته و داغونشون موجوده که قرار نمیدیم :D
تل قبع بسیار مهم هست و به معنای واقعی با از دست رفتن این بلندی ، خان ارنبه و شهرک بعث زیر آتش گلوله های مستقیم ترویستها قرار خواهد گرفت .

این همون قضیه ی عمودی میری افقی برمیگیردی هست:)))