دیشب مسلحین حمله سنگینی رو به سمت جبل النوبه ترتیب دادند که نیروهای ارتش و دفاع وطنی رو با به جای گذاشتن 8 شهید مجبور به عقب نشینی از ارتفاعات راهبردی جبل النوبه کرد.

حمله مسلحین با تعداد نفرات زیاد و با بهره بردن از اوضاع جوی مه آلود و ابری که پرواز بالگردها و جنگنده ها رو متوقف کرده بود، انجام شد.

مشخصا ارتش در دو روزی که جبل النوبه رو در اختیار داشت موفق به تثبیت و تشکیل خطوط دفاعی مستحکم در منطقه نشده بود. از بامداد امروز جنگنده های روس 25 حمله در این ارتفاعات انجام دادند که البته با تحرک زمینی ارتش همراه نبود.جبل النوبه مانند جبل زاهی به واسطه موقعیت راهبردی که داره، برای طرفین از اهمیت زیادی برخوردار هست. جبل زاهی قبل از اینکه دو هفته پیش توسط ارتش کاملا تثبیت بشه، 5 بار دست به دست شد.