تحولات در سهل الغاب همچنان ادامه داره و از دیروز عصر تا الان مسلحین تقریبا همه ی مناطقی رو که ارتش در حمله ی اخیر گرفته بود، باز پس گرفتن.
مشیک، زیاره،تل واسط و منصوره تا این لحظه به دست مسلحین النصره و جندالاقصی افتاده و درگیری بر سر خربة ناقوس هست.
با این حساب خطوط تماس نقشه تقریبا به سه هفته پیش برمیگرده

نقشه با کیفیت بهتر : http://s2.img7.ir/LmiUT.jpg