همانطور که در خبر قبلی بسنقول در شمال سهل الغاب گفتم ؛ تروریستهای مسلح جبهه النصره و جبهه اسلامی در حملاتشان موفق شدند بسنقول رو تصرف کنند و با عقب نشینی نیروهای سوری به محمبل و متعاقب آن عقب نشینی از محمبل ؛ مسلحین همچنان به سمت جلو حرکت کنند .

بنابراین بسنقول ، محمبل ، عین حمرا و مناطق اطرافش به تصرف مسلحین درآمد .

مقاومت خاصی صورت نگرفت و نیروهای ارتش به سرعت عقب نشینی کردند . مشخصه که دستور عقب نشینی از قبل صادر شده بود و حضورشان در این شهرها برای خالی نبودن عریضه بوده !

البته بعد از سقوط اریحا عقب نشینی از این مناطق هم منطقی به نظر میرسید زیرا مقاومت و ایستادگی در این مناطق که کوه ها مشرف به این شهرها هستند و مسلحین با انواع ادوات مختلف مانند توپ و تانک ، انواع ضد زره و ... بروی این بلندیها ، نتیجه ای جز قتل عام و تلفات سنگین نداشت .

به نظرم کار عاقلانه ای بود ، انشالله در آینده پس گرفته خواهند شد .تصاویر عقب نشینی و درگیریهای این منطقه رو در پست بعدی خواهم گذاشت .

نقشه با کیفیت بالاتر (900 کیلو ) : http://s2.img7.ir/Jgp0t.jpg