این روزها سرتاسر جهان پر شده از ابراز ارادت و وفاداری به خاندان اهل بیت پیامبر و هرکس به نوبه ی خود و درخور توانش عشق و علاقه ی خود را نسبت به سالار شهیدان اباعبدالله الحسین علیه السلام نشان میدهد.
با توجه به اینکه علمای تشیع میزان و حد و حدود مراسم عزاداری را مشخص و به شدت انجام دادن حرکاتی که باعث تخریب چهره ی تشیع و اسلام میشود را منع کرده اند و دستور اکید اجتناب از چنین مواردی را داده اند ؛ متاسفانه در این بین شاهد صحنه هایی هستیم که نه تنها باعث ترویج این سنت پسندیده نمیشود بلکه از نگاه یک شخص غیر مسلمان بسیار منزجر کننده به نظر میرسد ...
و دشمنان نیز به خوبی از این اشتباه استفاده کرده و سعی در خشن و عقب افتاده نشان دادند تشیع و مسلمانان میکنند .
آیا زمان آن فرا نرسیده که پا را فراتر گذاشته و فرهنگ سازی صحیح مراسم عزاداری را در کشورهای دوست و غیر دوست ترویج دهیم ؟
آیا امکان ارسال مبلغان دینی به کشورهای شرقی آسیا وجود ندارد ؟؟
تصاویر زیر توسط واشنگتن پست با عنوان بزرگداشت عاشورای مسلمانان منتشر شده است.
در تصاویر منتشر شده از این مراسم با زیرکی خاص و موزیانه اقدام به انتشار تصاویر عزاداریهای معقول و درستی که همه ساله در نقاط مختلف جهان انجام میشود در لابلای تصاویر خشن ، غیر اصولی و نادرست عزاداریهای عاشقان سالار شهیدان  کرده است ...
به روشنی مشخص است که قصد این رسانه و رسانه هایی از این دست تخریب چهره ی اسلام و بویژه تشیع میباشد ....
(البته متاسفانه بیشتر تصاویر خشن متعلق به هند و پاکستان میباشد و مراسمهای معمولی و موجه متعلق به لبنان ، عراق ....)
 
پیشاپیش از انتشار تصاویر خشن از شما عزیزان عذرخواهی میکنم
 
 
azzadariiii_28129.jpg
 
azzadariiii_28429.jpg
 
thumb_azzadariiii_28229.jpg  thumb_azzadariiii_28329.jpg  thumb_azzadariiii_28529.jpg
 
azzadariiii_28629.jpg
 
azzadariiii_28829.jpg
 
azzadariiii_281129.jpg
 
thumb_azzadariiii_281429.jpg  thumb_azzadariiii_281029.jpg  thumb_azzadariiii_28929.jpg  thumb_azzadariiii_281529.jpg
 
azzadariiii_281329.jpg
 
azzadariiii_281729.jpg
 
thumb_azzadariiii_281229.jpg  thumb_azzadariiii_281629.jpg  thumb_azzadariiii_28729.jpg