عربستان فرودگاه صنعا را بمباران کرد .

مقامات عربستان هم دخالت نظامی در یمن را تایید کردند .

عربستان گور خودشو کند ..

حوادث زنجیره وار در حال رخ دادن است ...

جنگنده های عربستان فرودگاه صنعا و پایگاه هوایی دیلمی رو بمباران کردند.

مکانهای دیگری که مورد حمله قرار گرفتند شامل :پادگان صباحه ، الفرقة الأولى ، القوات الخاصة ،القصر الرئاسی، غرفة العملیات هست .

العربیه هم خبر رفته مصر ، اردن ، پاکستان ، مغرب و ... خلاصه اینکه کشورهای مرتجع منطقه برای کمک به عربستان در حمله به یمن ابراز تمایل کردند .