به گفته ی منابع امنیتی استان دیالی عراق تروریستهای تکفیری داعش در روز پنج شنبه یک زن بیمار را گردن زدند .

لازم به ذکر است این اتفاق زمانی رخ داد که تروریست تکفیری به قصد تعدی وارد خانه ی یک زن بیمار شد و این زن موفق شد با گرفتن اسلحه ی این تروریست وی را به جهنم واصل و از شرافت خود دفاع کند .

پس از این ماجرا تروریستهای حاضر در محل خانه را محاصره کرده و با شمشیر سر از تن زن بیمار جدا کردند ...