سرلشکر “عبدالحسین البیضانی” به “سومریه نیوز” گفت: نیروهای ارتش و داوطلبان مردمی به پیشروی های خود به سمت منطقه “العویسات” در ۱۰ کیلومتری شرق “عامریه” ادامه می دهند تا منطقه را از وجود تروریست ها پاکسازی کنند.

وی تاکید کرد که تررویست ها در مقابل پیشروی های ارتش عراق به صورت گروهی اقدام به فرار کرده اند.
فرمانده عملیات استان بابل افزود: نیروهای ارتش با استفاده از راه های فرعی پیشروی کردند و در این عملیات کارشناسان مواد منفجره ۲۰۰ مین را در جاده “السالکه” به العویسات خنثی کردند.

حیدر العبادی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق چند روز قبل تاکید کرد که آزادسازی منطقه جرف الصخر کلید آزادی بقیه نواحی عراق خواهد بود؛ زیرا در این شهر ضربه سختی به داعش وارد شده است

منبع اخبار داعش