روز سه شنبه هواپیماهای عراقی اقدام به پخش اعلامیه بر فراز استان صلاح الدین کردند ...

در این اعلامیه ها که به زبان عربی و انگلیسی پخش شد ، از مردم درخواست شد که به مقرهای فرماندهی و مناطق حضور و گردهمایی داعش در تکریت نزدیک نشوند .

 ارتش به زودی قصد حمله ای همه جانبه به منظور تصرف تکریت دارد...