پیشروی پیشمرگه ها در یکینجی ( مربوط به عملیات شکستن محاصره ی آمرلی ) و هدف قرار دادن دواعش در اطراف آمرلی

نظارت بر جاده ی اصلی بغداد کرکوک بعد از شکستن محاصره ی آمرلی و تصاویری از داخل و خارج آمرلی

تشییع یکی از فرماندهان سرایا سلام در بصره

درخواست مردم برای پاسخگویی مسئولین و مجازات عاملان کم کاری پایگاه اسپایکر