گزارش جودت العساف خبرنگار العالم از ارتش عراق و نیروهای مردمی و پیشمرگه کرد که بعد از هشتاد روز توانستند محاصره شهر آمرلی در شمال عراق را در هم بشکنند.

لینک :

http://v.alalam.ir/news/2014/09/01/alalam_635451605635583053_25f_4x3.mp4