بیابان صاف، کمپ نقطه ای، نبود کانال ضد خودرو، نبود موشک ضد زره؛ بهترین موقعیت برای انتحاری داعشی.

دواعش یکی از کمپ های مراقبتی رو در نزدیکی النخیب استان الانبار مورد هدف قرار میدن؛ هرچند بعضی منابع گفتن که کمپ قبلا تخلیه شده بوده اما به صورت کلی ضعف نیروهای مهندسی ارتش عراق و حتی نیرویهای مردمی در بوجود آوردن عوارض ضد انتحاری کاملا مشهوده، مخصوصا جایی مثل اینجا که خطر انتحاری کاملا مشهوده و از نوع کمپ کاملا مشخصه که جدیدالتاسیس نیست.

یه کانال ساده که کار یک روز یک دستگاه لودر یا بلدوزره و حتی با تلاش چند روزه کمتر از 10 سرباز قابل احداثه میتونه جون همین افراد یا حداقل هزینه های صرف شده برای برپایی و تجهیز چنین تاسیساتی رو حفظ کنه.