نیروهای ارتش و نیروهای مردمی یمن با حمله به یک پادگان ارتش سعودی در منطقه جیزان شماری از زرهپوش های سعودی را نابود و به غنیمت گرفتند .

تصویر دیگری از زرهی های منهدم شده ی عربستان در جیزان - امروز