بعد از اشغال ادلب توسط مسلحین ، خیلی سر و صدا میکردن که میخان مسطومه رو بگیرند ، ولی ارتش در مسطومه به خوبی مقاومت کرد و حالا دیگه حرفی از مسلحین در این مورد شنیده نمیشه .

از یکی دو روز گذشته ارتش سوریه دست پیش رو گرفت و خودش رو به قمیناس رسانده .

قمیناس در اختیار مسلحین هست و ارتش سوریه با پیشروی به این منطقه فشار حملات مسلحین به مسطومه رو کمتر میکنند .

البته ارتش پیشرویهایی هم به سمت فیلون داشته ولی بعید میدونم بتونه این روستارو بگیره .

نقشه ی زیر آخرین وضعیت جنوب ادلب میباشد :

تصویری از نیروهای ارتش و دفاع وطنی در مسطومه :