دیروز دواعش در حمله ای غافلگیرانه به مواضع گردان 10 ارتش در ابوطراح (شمال رمادی) تونستن بر مقر این گردان مسلط بشن.

همونطور که از عکس ها میبینید تقریبا همه چیز به صورت سالم به دست داعش افتاده که شامل حداقل 20 هامر، 10 نفربر و مقدار بسیار زیادی مهمات میشه.

هرچند که ارتش چند ساعت بعد دوباره کنترل مقر رو به دست گرفت اما هنوز مشخص نیست که داعش موفق به انتقال چقدر از غنائم شده..