ذهنتون تنها به سمت داعش نره، بازار سیاه سلاح توی این ایام حسابی داغه.