صقور صحرا به افراد نخبه ای گفته میشود که تخصص بسیار بالایی در اجرای کمین های مختلف دارند.

حوزه ی اصلی فعالیت این گروه در بیابانهای حمص است.

این گروه از افراد بازنشسته ی نظامی ، نخبه های نظامی و ارتشیان و نیروهای دواطلب و مردمی از سن 25 تا 45 تشکیل شده است که در جبهات مختلف نبرد به تجربه و مهارت کافی دست پیدا کرده اند .

شاهین های صحرا اسلحه های پیشرفته ای در اختیار ندارند با این حال کار اصلی این گروه تهیه ی کمین و به دام انداختن تروریستهاست ...

ازعملیاتهای بسیار موفق این گروه میتوان به پاکسازی شهر راهبردی کسب در شمال لاذقیه و پاکسازی منطقه ی 45 در حومه ی لاذقیه اشاره کرد ..همچنین عملیاتهای زیادی در مرز عراق و اردن نیز توسط این گروه انجام شده است ...

تازه ترین عملیات این گروه مربوط به آزادسازی میادین گازی شاعر در صحرای سوریه است که شاهینهای صحرا با پشتیبانی توپخانه نقش بسیار موثری در پاکسازی منطقه از لوث وجود تروریستها ایفا کردند .

70722-211618-1396423593.jpg