شیخ ریاض الخرقی (ابو ثابت ) امروز بر اثر جراحات ناشی از انفجار انتحاری که در تاریخ 5 می 2015  در مقابل وی هنگام خارج شدن از جلسه ای در غوطه شرقی دمشق رخ داد به هلاکت رسید .

در طی این انفجار فرمانده ی فیلق الرحمن نقیب ابو نصر و تعدادی از همراهانش زخمی شدند .

ابو ثابت رئیس هیئت شرعی دمشق و عضوی از مجلس قانون گذاری در سوریه بود .ابوثابت بسیار شناخته شده بود و ارتش سوریه تا این مدت موفق به دستگیریش نشده بود که البته در نهایت بوسیله ی داعش کشته شد .