ادامه شکار کاروانهای ائتلاف عربی در ناحیه مکیراس.

جاده مکیراس، شباهت زیادی به جاده چالوس داره و به طور کلی جاده های این ناحیه، پیج در پیج و کوهستانی هستن.