در روزهای گذشته خبر گزاری ها خبر دادند  که منصور هادی ادامه مذاکرات را به انحلال شورای عالی سیاسی صنعاء مشروط کرده اما خود هادی هم می دونه که این اتفاق نمی افته و جماعت هادی سر میز مذاکرات حاضر میشن  چون اختیارشون با خودشون نیست.اما
علت این درخواست هم این است که اگر در مذاکرات بعدی هیئت صنعا  تحت عنوان «نمایندگان شورای عالی سیاسی» حاضر شوند به معنای به رسمیت شناخته شدن آن شورا از طرف هادی و ائتلاف خواهد بود.
بنابراین هادی از یک سو با ضرب العجل سازمان ملل برای شرکت در مذاکرات مواجهه و از سوی دیگه شرکت در مذاکرات به معنای به رسمیت شناختن شورای عالی خواهد بود .
تحلیل از :محمود پیر بداغی