سه شنبه ساعت 10 صبح پیکر شهید محمد علی شریف از شهدای کتائب حزب الله عراق که در سوریه شهید شده بود، در شهر قم تشییع شد. این شهید از مهاجرین عراقی مقیم قم بود و پیکرش هم در گلزار شهدای قم دفن شد.

قبل از این هم سه برادر شهید محمد علی شریف شهید شده بودند که قبر یکی از آنها در گلزار شهدای قم قرار دارد.