شهید سید محمد حسینی از روحانیون لشگر فاطمیون که دیروز پیکرش در شهر قم تشییع و تدفین شد.

پدر و برادر این روحانی مجاهد هم پیش از او در سوریه شهید شده بودند.