سروان پاسدار مسلم نصر از نیروهای تیپ 33 هوابرد المهدی(عج) شهرستان جهرم در استان حلب سوریه به فیض شهادت نائل آمد.