شهید ستوان دوم پاسدار پویا ایزدی از نیروهای لشگر زرهی 8 نجف اشرف که دو روز پیش خبر شهادتش در استان حلب سوریه اعلام شد.