رضا دامرودی از نیروهای سپاه شهر سبزوار در در درگیری با نیروهای داعش در استان حسکه در شرق سوریه به شهادت رسید.