خانعلی یوسفی از نیروهای تیپ فاطمیون که از شهرستان جهرم در استان فارس اعزام شده بود، در حومه استان حلب به شهادت رسید.